LeenaRosendahlOsHanhijrvi

Työttömän työnteko käynnistää byrokraattiset prosessit

"Kansalainen on vain hallintolähtöisen byrokratian hallintoalamainen." Hannu Hynönen

Työttömyyden aktiivimalli Aktiivimallissa työttömän työnhakijan täytyy täyttää tietyt velvoitteet, jotta työttömyysetuuden määrää ei alenneta. Aktiivisuutta tarkastellaan 65 maksupäivän eli noin kolmen kuukauden jaksoissa. Tarkastelujakson aikana työttömän täytyy joko 1. tehdä 18 tuntia palkkatöitä 2. osallistua viiden päivän ajan työllistymistä edistävään toimintaan 3. harjoittaa yritystoimintaa, josta on hankittava tuloa vähintään 241 euroa (vuonna 2018) Jos aktiivisuuden edellytykset eivät täyty, työttömyyskorvaus pienenee seuraavan tarkastelujakson ajaksi 4,56 prosenttia. Se vastaa noin yhden päivän työttömyyskorvausta. Työttömyysetuutta maksaa joko Kela tai työnhakijan työttömyyskassa, jotka myös seuraavat aktiivimallin ehtojen täyttymistä. TE-toimisto tarjoaa työllistymistä edistäviä palveluita ja antaa niihin osallistumisesta lausunnon etuuden maksajalle. Aktiivisuuden seuraaminen alkoi 1.1.2018. Aktiivimalli hyväksyttiin osana työttömyysturvalain muutoksia joulukuussa 2017. Lähde

Aiemmin kun oli työssä niin, että bruttopalkka oli alle 300 euron, niin se ilmoitettin Kelalle ja sillähyvä, nyt oletkin yhtäkkiä työssäkäyvä tkä työtön. Samoin 500-800 euron kuukausitulot vähensivät vain työttömyystukea 300  euroa ylittävältä osalta, jonka maksoi Kela. Vasta kun olit esim. 2 viikkoa yhtäjaksoisesti töissä Te-toimisto kiinnostui asiasta. Kun aktiivimalli tuli voimaan, olet jo 18 h/ 3 kk työssäkäyvän määritelmällä.

Aktiivimalli ei auttanut aktivoitumaan, koska suurin osa työttömistä ei hakeutunut mihinkään töihin. Atiivimalli siis leikkasi yli 100 000 työttömän työttömyystukea 1.4.2018 alkaen. Miksi he eivät hakeutuneet töihin?

Vähäinenkin työnteko käynnistää hankalia byrokraattisia prosesseja työttömän kohdalla, monia karikoita, joissa voi tietämätön toimia virheellisesti.

Työttömät pelkävät karensseja, johon joutuu, jos työ on sopimaton ja itse lähtee sieltä pois. On töitä joissa on hankala esimies tai työtoveri, liian kovat vaatimukset tai muuten epäinhimilliset olot. Kokeileminen on poissuljettu, koska poislähtemisestä koeajallakin tulee 3 kk karenssi. Vaikka olisit saannut täyttä työttömyystukea työssäoloaikanasi. Ihminen nöyryytetään toimeentulotukiluukulle, joka on myös tarveharkintainen. Vaikka olisit koko ikäsi käynyt töissä ja maksanut veroja, niin karenssiin joudut heti jos erehdyt työllistämään itsesi epävarmaan työhön ja et siellä viihdy. Jo aikaisemmin on ollut voimassa se, että jos irtisanoudut joudut 3 kk karenssiin ennen kuin ansiosionnaista maksetaan.

Karenssia saa helposti. Aamulehti tosin kirjoittaa: "Lain mukaan karenssiin voidaan määrätä, kun itse aiheuttaa työttömyyden tai työttömyyden pitkittymisen. Jos henkilö esimerkiksi eroaa työstä ilman pätevää syytä, kieltäytyy te-toimiston tai työnantajan suoraan tarjoamasta työstä tai jättää hakematta te-toimiston tarjoamaa työpaikka, voi karenssi tulla kysymykseen.Karenssiin voidaan määrätä myös, jos hakija jättää saapumatta te-toimistoon työllistymissuunnitelman laatimista varten, kieltäytyy työllistymissuunnitelman laatimisesta tai jättää sen toteuttamatta. Lisäksi te-toimiston palveluista kieltäytyminen tai niiden keskeyttäminen voivat johtaa karenssiin.

–Näissä kaikissa reunaehtona on, että hakijalla ei ole pätevää syytä menettelyynsä."

Päteväksi syyksi ei kelpaa esim. se että on kuukauden päästä aloittamassa toisessa työpaikassa ja on ollut vain 1 h/viikossa töissä. Joudut siksi kuukaudeksi karenssiin tämän takia, koska 1 h työssä on oltava loppuun asti. Muuten byrokraatit saavat taas syyn laittaa sinut karenssiin. Karenssia saa myös, jos olet työllistymässä ja perut työvoimakoulutuksen.

Karenssi on ollut voimassa jo ennen aktiivimallia, mutta senkin käyttöä on nyt tehostettu. Samoin te-toimiston asiakas ei saa tehdä nollatyösopimusta työnantajan kanssa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset